Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

 


sfeerbeeld

Privacy Reglement Douw en Tol.


1. We hebben één klantendatabase dat is ondergebracht in bij onze software leverancier Fysiomanager, die ons een verwerkersovereenkomst heeft afgegeven van persoonsgegevensbescherming en hun data adequaat hebben beschermd.
2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zodat wij diensten en producten kunnen aanbieden.
3. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden, alleen na schriftelijke toestemming van u als patiënt zullen wij die verstrekken
4. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
6. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. 
7. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
8. Uitsluitend na u uw toestemming verstrekken wij geanonimiseerde uitkomstmaten aan de landelijk database voor fysiotherapie
9. U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wij verzoeken u, voorafgaande aan het behandelingstraject, een patiëntverklaring te tekenen. Daarmee gaat u akkoord  met het gebruik uw BSN (burgerservice nummer ) en uw persoonsgegevens volgens bovenbeschreven reglement. Zonder uw BSN nummer kunnen wij de declaraties niet naar uw zorgverzekeraar verwerken, verzorgen.
Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van uw BSN nummer dan zullen wij u uit de database verwijderen en ontvangt u  een particuliere nota die na de behandeling direct contact dient te worden voldaan. Er is bij ons geen mogelijkheid tot pinnen..

Fysio-Manuele therapie Douw-Tol – Januari 2013